01003

01003-007-RG50

Halogenfri installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får även förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. Ledarisoleringen skall skyddas mot UV-ljus.

Förpackning
Färg

House wiring cable

Max conductor temperature: 

Voltage Rating U0/U: 

CPR class:            

-25°C/+70°C

450/750 V

Dca-s2,d2,a1 

 

 

 

 

Standards

Conductor:

Construction:

Flame retardant:

IEC 60228,1

SS 424 02 19-6

EN50575:2014+A1:2016 

Downloads

Datasheet

Follow us on social media!

fFacebook

inLinkedIn

Brochures

Download and read our product brochures

See all brochures

Contact us

Search through all the employees at amokabel

Find the right contact