Aluship Connect

Etter hvert som det konkurransedyktige og økonomiske presset på gods- og offshoreindustrien fortsetter å vokse, leter eiere, operatører og verft etter nye løsninger. Etter mange år med tøffe tester har Amokabel nå mottatt en DNV-typegodkjenning for bruk av aluminiumskabler og tilkoblinger om bord på skip.

 

For spørsmål og mer informasjon, kontakt Hermod Iversen

Certificate nr: TAE00002GK

Certificate nr: TAE00002V2