Koblingledning

Vi tillverkar ett flertal olika typer av kopplingskabel. Genom stor flexibilitet i tillverkning och produktionsplanering har vi möjlighet att erbjuda produkter av hög kvalitet, med en av branschens kortaste ledtider.

Vi produserer mange ulike typer av koblingsledning. Gjennom stor fleksibilitet i produksjon og planlegging kan vi tilby produkter av høy kvalitet kombinert med en av bransjens korteste ledetider.