Miljømerket strøm


Miljømerket strøm

Hos Amokabel jobber vi for å ha en ansvarlig virksomhet, noe som betyr at vi hele tiden er bevisste på hvordan selskapet påvirker samfunnet og miljøet. Det å balansere økonomiske aspekter med miljømessige og sosiale er nært knyttet til en bærekraftig utvikling. Vi skaper verdier for våre kunder og andre viktige interessenter samtidig som vi streber etter å holde den negative påvirkningen på et minimum. Et eksempel på vårt arbeid er at vi over lengre tid har jobbet systematisk for at konsernet i størst mulig grad skal bruke strøm fra fornybare kilder.

90 prosent av verdens energiforbruk kommer i dag fra fossilt brensel som olje, kull og gass. Når fossilt brensel forbrennes, dannes det karbondioksid, som forårsaker drivhuseffekten.

For å redusere den globale oppvarmingen må vi redusere energiforbruket vårt samtidig som vi erstatter ikkefornybare energikilder med fornybar energi.Siden 2004 har Amokabel hatt en uttalt strategi om å produsere like mye fornybar elektrisitet, merket «Godt Miljøvalg», som fabrikken forbruker. Og det har vi lykkes med siden beslutningen ble vedtatt.

Vannkraft

I 2004 kjøpte vi en vannkraftstasjon i Alstermo som består av to turbiner. Total effekt er 460kW og anlegget har et fall på 12 meter. Årlig genererer vannkraftstasjonen 2 000 000 kWh. Vi kjøpte vannkraftstasjonen i Uvafors i 2006. Den ligger mellom Uvasjön i Fröseke og Hinsjön på Alsterbro og består også av to turbiner som er på til sammen 410kW. Den genererer 1.500.000 kWh/år.

Vindkraft

Vi kjøpte vår første vindturbin i 2009 og den ligger på Listerlandet i Lörby utenfor Sölvesborg. Det er
en 800kW Enercon og den produserer 1 800 000 kWh årlig. Vår andre vindturbin ble satt i drift i 2017
og er lokalisert mer lokalt, nærmere bestemt i Hageskruv, som ligger ca. 12 km fra vår fabrikk i
Alstermo. Denne vindturbinen genererer 1.300.000 kWh årlig.

Solenergi

I 2015 tok vi en beslutning om å supplere vår energiproduksjon med solenergi. Anlegget inneholder
928 paneler i størrelsen 1600x950mm. Totalt panelareal er 1500m2 og totalt brukt takareal er
2500m2. Anlegget produserer maksimalt 240 000 kWh / år. I 2020 supplerte vi anlegget med flere
solcellepaneler, og til sammen genererer disse cirka 940 000 kWh/år.

ÅRLIG ELEKTRISITETSPRODUKSJON

7 500 000 kWh

ÅRLIG ELEKTRISITETSFORBRUK

7 000 000 kWh

ÅRLIG OVERSKUD AV FORNYBAR ENERGI

500 000 kWhSTATION/VERK

ÅR

ÅRLIG ELEKTRISITETSPRODUKSJON

Vattenkraftstation Alstermo

2004

2 000 000 kWh

Vattenkraftstation, Uvafors

2006

1 500 000 kWh

Vindkraftverk, Sölvesborg

2009

1 800 000 kWh

Solkraftverk, Alstermo

2016

240 000 kWh

Vindkraftverk, Hageskruv

2017

1 300 000 kWh

Solkfraftverk, Alstermo

2020

700 000 kWh