Miljømerket strøm

Hos Amokabel jobber vi for å ha en ansvarlig virksomhet, noe som betyr at vi hele tiden er bevisste på hvordan selskapet påvirker samfunnet og miljøet. Det å balansere økonomiske aspekter med miljømessige og sosiale er nært knyttet til en bærekraftig utvikling. Vi skaper verdier for våre kunder og andre viktige interessenter samtidig som vi streber etter å holde den negative påvirkningen på et minimum. Et eksempel på vårt arbeid er at vi over lengre tid har jobbet systematisk for at konsernet i størst mulig grad skal bruke strøm fra fornybare kilder.

90 prosent av verdens energiforbruk kommer i dag fra fossilt brensel som olje, kull og gass. Når fossilt brensel forbrennes, dannes det karbondioksid, som forårsaker drivhuseffekten.

For å redusere den globale oppvarmingen må vi redusere energiforbruket vårt samtidig som vi erstatter ikkefornybare energikilder med fornybar energi.Siden 2004 har Amokabel hatt en uttalt strategi om å produsere like mye fornybar elektrisitet, merket «Godt Miljøvalg», som fabrikken forbruker. Og det har vi lykkes med siden beslutningen ble vedtatt.

Vannkraft

I 2004 kjøpte vi en vannkraftstasjon i Alstermo som består av to turbiner. Total effekt er 460kW og anlegget har et fall på 12 meter. Årlig genererer vannkraftstasjonen 2 000 000 kWh. Vi kjøpte vannkraftstasjonen i Uvafors i 2006. Den ligger mellom Uvasjön i Fröseke og Hinsjön på Alsterbro og består også av to turbiner som er på til sammen 410kW. Den genererer 1.500.000 kWh/år.

 

  • 3 500 000 kWh
  • 2 vannkraftstasjoner

 

Vindkraft

Vi kjøpte vår første vindturbin i 2009 og den ligger på Listerlandet i Lörby utenfor Sölvesborg. Det er en 800kW Enercon og den produserer 1 800 000 kWh årlig. Vår andre vindturbin ble satt i drift i 2017 og er lokalisert mer lokalt, nærmere bestemt i Hageskruv, som ligger ca. 12 km fra vår fabrikk i Alstermo. Denne vindturbinen genererer 1.300.000 kWh årlig.

 

  • 3 100 000 kWh
  • 2 vindturbiner  

Solenergi

I 2015 tok vi en beslutning om å supplere vår energiproduksjon med solenergi. Anlegget inneholder 928 paneler i størrelsen 1600x950mm. Totalt panelareal er 1500m2 og totalt brukt takareal er 2500m2. Anlegget produserer maksimalt 240 000 kWh / år. I 2020 supplerte vi anlegget med flere solcellepaneler, og til sammen genererer disse cirka 940 000 kWh/år.

Mellom 2021 og 2023 utvidet vi anlegget med flere solcellepaneler, og totalt genererer disse nå omtrent 2 000 000 kWh per år.

 

  • 2 000 000 kWh
  • 3 Solenergianlegg

ÅRLIG ELEKTRISITETSPRODUKSJON

7 500 000 kWh

ÅRLIG ELEKTRISITETSFORBRUK

7 000 000 kWh

ÅRLIG OVERSKUD AV FORNYBAR ENERGI

500 000 kWh