• Velkommen til vår nye nettside!

  Nå er det lettere for deg som kunde å finne riktig produkt og riktig kontaktperson. Vi har valgt å dele alle produktene våre i 4 produktsegmenter; SUBSEA, INDUSTRI, ENERGIFORSYNING og INSTALLASJON. I dem finner du spesifikke bruksområder og produktene vi kan tilby.

 • INDUSTRI

  Industri er et bredt segment, og det er sjelden en løsning for alles behov. Som skredder jobber vi derfor med dine ønsker og spesifikasjoner.

  Les mer

 • INSTALLASJON

  Vi tilbyr alle typer standardiserte kabler i både halogenfrie materialer og PVC. Vi produserer også spesielle kabler med veldig korte ledetider.

  Les mer

 • SUBSEA

  Kabel for alle typer undervannsprosjekter, som fiskeoppdrett, forsvar og mer nylig innen marin industri for fornybar energi.

  Les mer

 • ENERGIFORSYNING

  Vi leverer liner og kabler innen distribusjon, region- og stamnettet i spenningsnivået 0,4-400kV.

  Les mer

 • Välkommen till vår nya hemsida!

  Nu är det enklare för dig som kund att hitta rätt produkt och rätt kontaktperson. Vi har valt att dela upp alla våra produkter i 4 produktsegment; SUBSEA, INDUSTRI, ELNÄT och INSTALLATION. I dem hittar du specifika användningsområden och produkterna vi kan erbjuda.

   

 • INDUSTRI

  
Industri är ett brett segment och sällan finns det en lösning för allas behov. Likt skräddare arbetar vi därför med era önskemål och specifikationer.

  Läs mer

 • INSTALLATION


  Vi erbjuder alla typer av standardiserade kablar i såväl halogenfria material som PVC. Vi tar även fram specialkablar med väldigt korta ledtider.

  Läs mer

 • SUBSEA


  Kabel för alla typer av undervattenprojekt, såsom fiskodlingar, försvar och mer nyligen inom den marina industrin för förnybar energi.

  Läs mer

 • ELNÄT

  Vi levererar linor och kablar inom distribution, region- och stamnätet i spänningsnivån 0,4-400kV.

  Läs mer

Ledende produsent av kabel og luftledning

amokabel er et skandinavisk konsern med tre kabelselskaper som produserer ulike typer ledninger, kabler og kundetilpassede produkter. Vi er bransjeledende når det gjelder innovasjon, kundeservice og korte ledetider. Med fokus på høy kvalitet og minimal miljøpåvirkning arbeider vi hele tiden med innovative løsninger og utvikling av nye produkter.

Velkommen 2021

Velkommen 2021

Veien til en lysere tid ligger foran oss!

Les mer Alle nyheter

Følg oss på sosiale medier!

fFacebook

inLinkedIn

Kataloger

Last ned og les produktkatalogene våre

Se alle kataloger

Kontakt oss

Søk blant alle kolleger på amokabel

Finn riktig kontakt