AQUALine Signal

AQUALine Signal er en 300/500V fleksibel skjermet signalkabel med 2 eller 4 ledere. Kabelen har PP-isolerte ledere, flettet fortinnede kobberskjerm og TPU ytre kappe. Kabelen er konstruert for bruk i oppdrettsanlegg og andre installasjoner i og ved sjø. AQUALine Signal er svært motstandsdyktig mot kjemikalier og er med sine hardføre egenskaper spesielt godt egnet til næringsmiddelindustrien og landbasert oppdrett.

Dette er ikke en standardisert kabel, men vi produserer den etter dine behov og ønsker.

Flere produkter i Fiskeoppdrett

AQUALine Fishfarm

Fleksibel uarmert 1kV sjøkabel primært konstruert for kraft og kommunikasjon til oppdrettsanlegg. 

AQUALine Winch

Fleksibel 1kV motorkabel utviklet for fiskeoppdrett.

AMOExtreme

Vanntett og fleksibel 1kV tilkoblingskabel utformet og utviklet for bruk der det stilles høye mekaniske krav. 

AMOExtreme Fiber Com

Vanntett og fleksibel 1kV tilkoblingskabel med fiberoptikk utformet og utviklet for bruk der det stilles høye mekaniske krav.

Skreddersydde designløsninger Subsea

En stor del av produksjonen vår er tilpassede løsninger. Kontakt oss for mer informasjon.

AMO ROV Cable

Fleksibel kraft- og signalkabel for notvaskere og mindre ROVer.

AMO REFI EMC

Skjermet vanntett PUR kabel for nedsenkbare pumper.