16 nov 2016

Ny hjemmeside

Vår hjemmeside har nå fått en ansiktsløftning , både når det gjelder det visuelle og rein informasjon.

Den største differe du vil legge merke til er at det er lettere å finne blant våre produkter. Vi har laget  "produktsegmenter " og undergrupper til dem. På hvert produkt er kontaktinformasjon for vår omsetning                 for det aktuelle produktet. Alle våre artikler er også nå søkbare. Dette gjelder også for alle våre ansatte. 

Vi håper du vil finne vårt hjemmeside enkelt å navigere og finne det du leter etter.

Hvis du har kommentarer eller spørsmål, vennligst kontakt info@amokabel.com