Single & multi core conductor

Vi tillverkar ett flertal olika typer av kopplingskabel. Genom stor flexibilitet i tillverkning och produktionsplanering har vi möjlighet att erbjuda produkter av hög kvalitet, med en av branschens kortaste ledtider.

We manufacture a number of different types of single core conductors. Through great flexibility in manufacturing and production planning, we have the opportunity to offer high quality products, with one of the industry's shortest lead times.