Custom design solutions industry

Vi kan tillverka specialkablar i flera olika utföranden, solida, flexibla eller extra flexibla ledare, blank kopparlina, förtent eller flexibel aluminium ledare allt från klass 1 till klass 5.. För låga temperaturer (-60 °C) eller höga temperaturer (+180 °C). Skärmning med fläta eller folie, armering av ståltråd eller stålband. Vi kan tillverka kabel med tvärsnitt upp till 2 000 mm² och diameter upp till 100 mm. Vi har flera olika isolermaterial exempelvis PVC, Polyolefin, XLPE, TPE, PE, TPU, EPR och silikon.

More products Multi conductor

RKKIB

Vehicle cable for low voltage with flexible copper conductors.

RKKB

Vehicle cable for low voltage with flexible copper conductors.

R2KIB

Vehicle cable for low voltage with flexible copper conductors.

SKUB

Twin cable for use in battery applications such as battery chargers, UPS and in vehicles.

SYYB

Halogen-free twin cable for use in battery applications, chargers, UPS, vehicles and applications at low temperatures.

RKXB

Flat vehicle cable for low-voltage with flexible copper conductor.