18 mar 2021

ISO 45001

Den viktigste ressursen vår er våre ansatte. For å sikre en trygg og sikker arbeidsplass for alle våre ansatte og partnere på lang sikt, har vi i lengre tid jobbet med systematisk arbeidsmiljøarbeid. Målet er å eliminere risiko og skader relatert til fysisk eller psykisk sykdom.

Vi er veldig stolte og glade for å kunngjøre at vi nå også er arbeidsmiljøsertifisert i henhold til ISO 45001.

Gjennom 2020 har vi jobbet hardt og intensivt for å lykkes med å sertifisere oss i arbeidsmiljøet i løpet av første kvartal 2021.

ISO-sertifisering betyr en metodisk og målbar måte å håndtere ansvarlig handling overfor kunder, ansatte og eiere og bevis på at vi tar ansvar for arbeidsmiljøet.

Amokabel er allerede sertifisert i henhold til ISO 9001 som er en kvalitetssertifisering og 14001 som er en miljøsertifisering. Les mer her om vårt kvalitets- og miljøarbeid, https://amokabel.com/no/kvalitet-och-miljo

Hvis du har spørsmål om sertifiseringen vår, kan du kontakte Stefan Cronholm som er kvalitets- og miljøsjef. stefan.cronholm@amokabel.com, +46 481750 860