Kvalitet og miljø

Alle produserende selskaper i amokabel-konsernet er sertifiserte iht. kvalitetsstyringssystemet  
ISO 9001, miljøstyringssystemet  ISO 14001 og arbeidsmiljøsystemet ISO 45001.

I tillegg til de sertifiserte styringssystemene er også de fleste av kablene og ledningene sertifiserte av Intertek, DNV og UL. For å sikre at vi tilfredsstiller internasjonale normer og krav, gjennomføres det kontinuerlig fabrikk- og produksjonsinspeksjoner av eksterne kontrollorganer, i tillegg til våre egne granskninger.

Rettesnoren for amokabels selskap er bl.a. vår Kvalitets- og miljøhåndbok, der følgende Kvalitets- og miljøpolicy inngår:

Kvalitetspolicy

Virksomhetenes overordnede kvalitetsmål er å levere velfungerende produkter som tilfredsstiller så vel kundenes krav som gjeldende produktspesifikasjoner, standarder, forskrifter eller andre avtalte vilkår. Hele virksomheten skal ha som mål å lage produkter av riktig kvalitet på en ressurseffektiv måte, med fokus på kontinuerlige forbedringer.

Risk Management

Amokabel continuously work with a plan to recover from high impact risks or disaster.
If you have any question in relation to our plan, please contact Quality Manager Stefan Cronholm.

Miljøpolicy

Miljøpolicyen for virksomhetene er å hele tiden jobbe for forbedringsaktiviteter, som direkte eller indirekte via miljømålene kan bidra til positive effekter på miljøet både lokalt og i større perspektiv. Dette gjøres med hensyn til gjeldende tillatelser og lover.

Arbeidsmiljøpolitikk

At arbeidsmiljøet er godt og trygt er et viktig strategisk spørsmål i selskapet vårt. Målet med vårt arbeidsmiljøarbeid er å skape en fysisk, psykisk og sosial sunn og utviklende arbeidsplass for alle ansatte. En forutsetning for dette er et godt arbeidsmiljø, både når det gjelder fysiske aspekter og sosialt/organisatorisk.