EXLQ 3G2,5 amoPro

05011-007-RG50

Halogenfri installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får även förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. Ledarisoleringen skall skyddas mot UV-ljus.

Förpackning
Färg

Downloads

Datasheet

Broschyr