Produkter

Vi tillverkar olika typer av ledningar, kablar och konsumentförpackade produkter. Vi är branschledande när det kommer till flexibilitet och korta ledtider och med vår snabbhet tillgodoser vi våra kunders önskemål. Med fokus på hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan arbetar vi ständigt med innovationer och utveckling av nya produkter.

All tillverkning av våra produkter sker i vår anläggning i Alstermo.

I listan till vänster finner ni produktsegmenten och under dem produkterna.