Marin

Amokabel utvecklade Texiline 1998. Vid den tiden fanns det i huvudsak PVC-isolerade ledningar på marknaden som hade begränsningar i temperatur. Den första produkten som introducerades var Texiline HF90, en halogenfri, isolerad flexibel kabel för användning i elskåp och paneler.
Sedan dess har flera nya ledningar och kablar utvecklats inom Texiline segmentet. Med våra nära relationer till slutanvändarna, har vi utformat produkter som till fullo uppfyller kraven för en säker och varaktig anslutning under de svåra förhållanden som kan förekomma i anläggningar i fartyg.
Som en av få leverantörer på marknaden, erbjuder amokabel ett brett utbud av DNV-godkända kablar för marin- och offshoreindustrin.
 

14 Produkter