PV kablar

AMOSolar PV 1500 är utformad för förläggning både under och ovan mark och har ett brett användningsområde i storskaliga solcellsinstallationer på tak och mark.

Den passar exceptionellt bra som 1500V DC bus kabel vid anslutning av solpaneler med IPC:er (Insulated Piercing Connectors). Den är också ett perfekt val för att koppla ihop strängboxar med växelriktare i traditionella solinstallationer.