Installationskabel

Vi tillverkar alla typer av standardiserad installationskabel för den Skandinaviska marknaden.
Genom stor flexibilitet i tillverkning och produktionsplanering har vi möjlighet att erbjuda produkter
av hög kvalitet, med en av branschens kortaste ledtider.