Hållbarhet

På Amokabel arbetar vi för ett ansvarsfullt företagande, vilket betyder att vi hela tiden är medvetna om hur företaget påverkar samhället och miljön. Det är nära relaterat till hållbar utveckling – att balansera ekonomiska aspekter med miljömässiga och sociala. Vi skapar värde för våra kunder och andra viktiga intressenter samtidigt som strävan finns att hålla den negativa påverkan till ett minimum. Ett exempel på vårt arbete är att vi under en lång tid systematiskt arbetat för att koncernen i så hög grad som möjligt skall använda el från förnyelsebara källor.

90 procent av världens energianvändning idag kommer från fossila bränslen som olja, kol och gas. Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som orsakar växthuseffekten.
För att minska den globala uppvärmningen måste vi minska vår energianvändning samtidigt som vi byter ut ändliga energikällor mot förnybar energi.

Amokabel har sedan 2004 en uttalad strategi att producera lika mycket förnybar el, märkt "Bra Miljöval", som fabriken förbrukar. Och det har vi lyckats med sedan beslutet togs.

Vattenkraft

År 2004 så köpte vi en vattenkraftstation i Alstermo som består av två turbiner. Total effekt är 460kW och anläggningen har en fallhöjd på 13 meter. Årligen genererar den 2 000 000 kWh. 

Kraftstationen i Uvafors köpte vi 2006, den ligger mellan Uvasjön i Fröseke och Hinsjön i Alsterbro och består även den av två turbiner, på totalt 410kW. Den genererar 1 500 000 kWh/år.
 

  • 3 500 000 kWh
  • 2 vattenkraftstationer

Vindkraft

Vårt första vindkraftverk köpte vi 2007 och är beläget i Hageskruv utanför Älghult, som ligger ca 12 km ifrån vår fabrik i Alstermo. Det är ett Enercon på 800kW och det producerar årligen 1 300 000kWh. Vårt andra vindkraftverk, också på 800kW, sattes i drift 2010 på Listerlandet i Lörby utanför Sölvesborg. Detta vindkraftverket genererar 1 300 000 kWh årligen.
 

  • 3 100 000 kWh
  • 2 vindkraftverk

Solkraft

2015 tog vi ett beslut om att komplettera vår energitillverkning med solenergi. Anläggningen innehåller 928 st paneler i storleken 1600x950mm. Total panelarea är 1500m2 och totalt använd takyta är 2500m2. Maximalt så producerar anläggningen 240 000 kWh/år. 

Under 2021- 2023 så kompletterade vi anläggningen med fler solpaneler, och totalt genererar dessa tillsammans nu ca 2 000 000 kWh/år.
 

  • 2 000 000 kWh
  • 3 solkraftverk

ÅRLIG ELPRODUKTION

7 500 000 kWh

ÅRLIG ELFÖRBRUKNING

7 000 000 kWh

ÅRLIGT ÖVERSKOTT FÖRNYBAR ENERGI

500 000 kWh