Om oss

Framgångssagan

 

Kabeltillverkning sedan 1992

Det första bolaget i amokabelkoncernen grundades 1992. Genom att fokusera på teknisk utveckling och modernisering har vi organiskt lyckats bygga upp en mycket lönsam och framgångsrik koncern på kort tid. Vår ständiga strävan mot tillväxt har resulterat i ett flertal nya bolag inom tillverkning och distribution av kabel. Parallellt med detta så har vi byggt upp en produktion av förnyelsebar energi; sol, vind och vattenkraft. Amokabel förfogar över totalt 32 000 m² produktionsyta. Huvudkontor och fabrik finns i Småländska Alstermo som ligger 70km från Växjö respektive Kalmar. 

Global expansion

Amokabel sålde initialt enbart i Sverige. Idag går istället den största delen av försäljningen på export. Tillsammans med egna säljkontor samt omfattande agent- och distributionsnät är vi alltid globalt närvarande. Till exempel förser vi flera av världens största flygplatser med kabel och vår unika belagda luftledning elektrifierar flera länder i Asien. Vår konsumentförpackade installationskabel går att köpa i de flesta butiker i Skandinavien.  

 

Milstolpar

1974                          Lennart Sjögren startar kabeltillverkning i Alstermo

1991                          Beslut om nedläggning och flytt till IKO i Grimsås

1992                          Jan & Erland startar Alstermo Produktion AB i Målerås

1994                          FK Bolaget AB, Amo Kraft AB startas i Åseda    

2004                         Amo Energi köper Alstermo Bruk; turbin och fallrättigheter

2006                         Köper kraftstation i Uvafors samt utbyggnad på 1 100m²

2007                         Alstermo Produktion AB blir delägare i ett kabelverk i Indien

2008                         Startar Amo kabel AS  – distributör av skeppskabel

2009                         Alstermo Produktion köper ett vindkraftverk i Sölvesborg (800kW)

2011                          Startar Amo Kraft AS, köper in oss i FUX, Ungern.

2016                          Bygger solkraftverk på fabrikens tak.

2018                          Etablering i England genom förvärv av Flexcables Ltd

2019                          Sammanslagning av våra två Norska bolag till ett, Amokabel Norway AS

2020                          Investering av ytterligare solcellspark på fabrikens tak på 0,8 MV

2021                         Vi grundar Amokabel Australia Pty Ltd.

 

 

Flexibilitet och korta ledtider

Vi bedriver vår verksamhet utifrån följande ledord:

  • Innovation
  • Flexibilitet
  • Snabbhet

Först och främst präglas vår verksamhet av innovation. Allt börjar med en insikt om ett behov hos kunder eller konsumenter. Denna insikt styr innovationsarbetet när det gäller hur vi skall förbättra befintliga produkter eller tillfredsställa nya behov. Behovet av kabel förändras hela tiden och nya tider kräver nya lösningar; konstruktioner, ledare, plast och förpackning utvärderas konstant och förändras kontinuerligt.  

Till skillnad från våra konkurrenter kan vi tillverka på kort tid och till kundspecifika volymer. Vi har låga krav på minivolymer och vi kan enkelt ställa om i produktionen för att snabb leverans. Flera av våra 500 kunder har speciella krav avseende volym eller förpackning som bara vi kan möta på marknaden.

 

Jan och Erlands stiftelse

Amokabel ägs sedan 2016 i huvudsak av en stiftelse. Främsta anledningen till att ägarna överlåtit kontrollen till en stiftelse är för att kunna säkra framtiden för koncernens etablering i Alstermo samt se till att en del av framtida vinster går till regionen.

Stiftelsen har till ändamål att främst inom Uppvidinge kommun:

  • främja regionens näringsliv genom bidrag till utvecklingsprojekt
  • främja regionens ungdoms- och/eller idrottsverksamhet
  • främja utbildning inom el-elektronik
  • lämna bidrag eller stipendium för utbildning och/eller kompetensutveckling, företrädesvis till personer med anknytning till amokabel AB
  • främja miljöarbete med inriktning på hållbarhet

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss