EXRQ 3G1,5 amoPro

05024-007-RG50

Halogenfri installationskabel avsedd för fast förläggning inomhus i torra utrymmen, utan risk för brand eller explosion.
Partisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus.

Förpackning
Färg