22 apr 2016

Amokabel fördjupar sitt engagemang inom den lokala idrotten

En del av amokabels långsiktiga strategi är att återinvestera delar av vinstmedel i den lokala idrotten, såväl breddidrott som elitidrott. Det ligger i bolagets intresse att ha ett levande samhälle, varvid en förutsättning är idrott. Sedan tidigare har breddidrotten alltid fått ett betydande stöd, nytt är nu att amokabel även ökar sin insats inom elitidrotten.

Genom en nybildad klubb – amo handboll – så kan amokabel tillsammans med tidigare Alstermo Handboll, långsiktigt bygga en elitverksamhet som anpassas efter dess särskilda behov och som kan bedrivas utan att påverka den så viktiga breddidrotten. Tillsammans med övriga lokala sponsorer vill vi sätta Alstermo på kartan och locka duktiga spelare och stor publik till Alstermo.

Kom och stötta oss i höst,
Väl mött i amokabelhallen