10 jan 2024

Amokabel i partnerskap med Sicame Group presenterar en banbrytande lösning för PV- installation vilken sparar både material och tid

 

Alstermo, 2023-12-11 – Amokabel, innovativ ledare inom kabellösningar, meddelar stolt
slutförandet av en toppmodern solcellsinstallation på vårt utökade fabrikstak där vi använt den
senaste IPC (Insulated Piercing Connector) - tekniken från franska Sicame Group tillsammans med
Amokabels AMOSolar PV1500-kabel. Sicames IPC-teknik representerar ett betydande framsteg inom
solcellsinstallation med lägre Capex, snabbare installation och färre förluster jämfört med
traditionella system som ansluter PV-paneler med separata kablar.


Nyckelfördelar med lösningen:
✓ Tidsbesparing – Upp till 23 % tidsbesparing tack vare mindre markarbete och inget mer
behov av kabelskalning och strängboxar på DC-sidan.
✓ Kostnadsbesparing – Upp till 50 % kostnadsbesparing tack vare besparingar på kabellängd,
färre installatörer behövs och med lägre kompetenskrav.
✓ Reducerade systemförluster – Upp till 50 % minskade systemförluster tack vare större
kabeltvärsnitt och minskat kontaktmotstånd.
✓ Tillförlitlighet – 100 % tillförlitlighet tack vare 30 års beprövad erfarenhet av
Sicame/Amokabel IPC-teknik inom belagd luftledning för distributionsnätet.


Projektets intressenter:
Svea Solar – Huvudentreprenör för installationen.
Sicame Group – Leverantör av IPC-lösningen.
Amokabel – Beställare och leverantör av AMOSolar 1500V DC-bus kabel.


Användarupplevelse:
Hampus Nilsson, ansvarig för Utility Project Lead på Svea Solar och huvudentreprenör för
installationen, kommenterade: ”Sicames IPC lösning i kombination med Amokabels AMOSolar PV
1500 kabel visade sig vara mycket enkel att installera. Efter en kort utbildning av Sicames tekniker
bekantade sig arbetslaget snabbt med systemet. DC-bus systemet sparar en stor mängd kabel och tid
för våra installatörer och är lätt att installera tack vare brytskallar på klämmorna. Vi är väldigt glada
att vi fick förtroendet för detta projekt. Vår erfarenhet av denna typen av installationer är
omfattande och vi ser fram emot att jobba med Amokabel och Sicame i framtida projekt.


Filip Jidne, försäljningschef för kraftprodukter på Amokabel, tillade: ”Vi är glada över att ha denna
installation på vårt eget tak, vilket gör det möjligt för kunder och entreprenörer att komma hit till
Alstermo och se installationen med egna ögon. Storleken på PV-installationerna i Sverige ökar år för
år och skalfördelarna med att använda detta system ökar också när installationerna blir större.”


Amokabels miljöåtagande:
Detta projekt är ytterligare ett bevis på Amokabels åtagande att vara självförsörjande på
självgenererad förnybar energi, ett åtagande som redan 2004 undertecknades av Amokabels ägare
som första i branschen att anta denna strategi. Projektet visar perfekt hur införandet av innovativa
teknologier kan gynna både miljö och skapa värdefulla affärsmöjligheter för vårt företag.


För mer information, vänligen kontakta Amokabels försäljningsteam:
https://amokabel.com/catalog/groups/pv-kablar

 

Bild från solcellesinstallationen på Amokabels tak