8 apr 2024

Amokabel leder vägen med en framgångsrik kabelinstallation i ett 400 kV tunnelprojekt i Slovakien.

Amokabel från Alstermo i Småland, en ledande aktör inom kraftöverföringsteknik, kan nu stolt meddela framgången med den nyligen genomförda installationen av en bondingkabel i ett tunnelprojekt med 400 kV kabel. En bondingkabel är en korskopplingskabel som används för att koppla ihop skärmarna på högspänningskablar. Genom noggranna beräkningar kan man designa ett kabelsystem med korsade kabelskärmar, vilket resulterar i minskade elektriska förluster. Denna tekniska lösning används allt mer i dagens mellan- och högspänningskabelprojekt och markerar ett viktigt steg framåt i utvecklingen av infrastrukturen för kraftöverföring.

Bondingkabeln, tillverkad i Amokabels fabrik i Alstermo, spelar en vital roll som en jordkontinuitetsledare mellan kabelavsluten. Denna innovation säkerställer en robust och pålitlig skärmanslutning genom hela systemet, vilket är avgörande för säkerheten och bidrar till att minska de elektriska förlusterna i energiöverföringen.

Projektet utfördes med stor skicklighet av vår partner och kund, Enslo CZ s.r.o. i Tjeckien, och platsen för installationen är Gabčíkovo, Slovakien. Tack vare Enslos expertis och engagemang i kombination med Amokabels innovativa produkt har installationen genomförts enligt plan, vilket ytterligare stärker Amokabels rykte som en tillförlitlig leverantör av högkvalitativa kraftöverföringslösningar.

"Vi är oerhört stolta över vårt bidrag till detta projekt och det fortsatta förtroendet från våra partners. Vår bondingkabel i detta tunnelprojekt är ett exempel på vår innovation och tekniska kompetens inom kraftöverföringsbranschen. Vi ser fram emot att fortsätta leverera lösningar som inte bara möter, utan överträffar, våra kunders förväntningar," säger Phil Hancock, Sales Manager på Amokabel.

Amokabel ser detta projekt som ytterligare ett bevis på företagets förmåga att möta de tekniska utmaningar som dagens energiinfrastruktur ställer. Med blicken framåt är Amokabel engagerat i att fortsätta utveckla lösningar som bidrar till en mer hållbar och effektiv energiförsörjning globalt.
 

Om Amokabel AB:
Amokabel-koncernen har en global närvaro med verksamhet på sex platser världen över och tillverkar allt från installationskablar till luftledningar och specialkablar. Genom att engagera oss i teknisk innovation och kontinuerlig modernisering kan vi möta det behov som finns hos våra kunder.
Vår produktionsanläggning i Alstermo, Sverige drivs av 100% förnybar energi med solenergi, vindkraft och vattenkraft, vilket speglar vårt åtagande till miljön och hållbar utveckling
Med en solid grund i innovation och hållbarhet ser Amokabel-gruppen en ljus framtid med fortsatt expansion och förbättring av våra högkvalitativa kabellösningar. Vi är stolta över våra framsteg och engagerade i att fortsätta vara ledande inom industrin.


För mer information om Amokabel och våra projekt, vänligen kontakta:

Oskar Wijk - Produktchef Amo kraftkabel AB
oskar.wijk@amokabel.com, +46(0)708203272