14 feb 2020

AMOKABEL NÅR MILJARDEN

När Amokabel stängde böckerna för verksamheten 2019 nådde bolaget för första gången en miljard i försäljning.


Verksamheten startades 1992 i den småländska orten Alstermo av Jan Blad och Erland Erlandsson. Starten skedde i samband med Nexans nedläggning av Alstermo Kabel, som var ett hårt slag mot bygden.


-”Det har varit en fantastisk tillväxtresa som började i liten skala med små lokaler och med begagnade maskiner. Tack vare det gedigna kabelkunnandet i bygden fick vi snabbt tillgång till duktiga medarbetare” säger Erland Erlandsson. 

Idag har koncernen 10 verksamma bolag varav ett i England och ett i Norge. Koncernen har idag 215 medarbetare, varav 185 i Alstermo. Sedan starten har verksamheten visat vinst och en årlig tillväxt på 10 till 15%. 

 

-”Det har varit viktigt att inte växa för snabbt för att kunna finansiera expansionen med egna medel. Därför står vi nu stabilt rustade att nå 2 miljarder under 2020 talet ” säger Jan Blad

 

Tillverkningen i Alstermo är sedan 2005 klimatneutral. Bolaget producerar lika mycket egen ”grön” energi som förbrukas i tillverkningen, ca 6 GWh årligen. Detta sker med sol, vind och vattenkraft i egen regi.

Mer än 50% av försäljningen sker på export. De olika tillverkningsbolagen är inriktade på specialkabel, installationskabel och belagd luftledning. 

 

-”Det som utmärker Amokabel är snabbhet och flexibilitet i alla delar, från innovation till beslut! Framtiden tillhör de snabbaste bolagen och inget tyder på att detta kommer förändras” säger Jan Blad med småländsk finurlighet.

 

Huvudägare är idag Jan & Erlands stiftelse. Stiftelsen innehar 30% av kapitalet och 70% av rösterna i moderbolaget Amokabel AB. Resterande del ägs av familjerna Erlandsson och Blad.

Det är viktigt för ägarna att ge tillbaka till bygden och både Jan & Erlands Stiftelse och Amokabel ger årligen stora bidrag till idrotts och samhällsverksamhet. Bland annat sponsras ett handbollslag, en förskola och en läkarstation.

Erland Erlandsson och Jan Blad ©amokabel