9 dec 2022

Amokabel och NCC Industry i samarbete runt elektrifiering av anläggningsmaskiner

NCC Industry erbjuder produkter och tjänster i och kring vägar, verksamheten omfattar bl a produktion av stenmaterial och asfaltsprodukter. NCC har satt tydliga klimat och energi-mål för framtiden och påbörjat ett omfattande arbete med siktet inställt på att bli en klimatneutral verksamhet till 2045. De köper idag grön el från vattenfall, men står inför flera utmaningar då många av deras stenkrossmaskiner drivs av dieselgenererad energi, vilket har stor miljöpåverkan. Elektrifiering är lösningen och Amokabel fick uppdraget att designa och leverera en slitstark, kundspecifik hybridkabel för kraft och signalöverföring mellan central och maskin i bergtäkten.

”Den här typen av elektrifieringslösning är bra för klimatet, men även arbetsmiljön för de anställda i täkten. Med hjälp från Amokabel har vi lyckats förena säkerhet med effektivisering, då de anställda i täkten nu får genomföra hela in/ur-kopplingsprocessen utan elektriker med särskild behörighet. Vi är otroligt nöjda med den snabbhet och flexibilitet som Amokabel kunde erbjuda oss” säger Joakim Wilander, Projektledare åt NCC Industry AB. ”Vi ser också en positiv kalkyl där man minskar utsläppen samt kapar vissa kostnader för diesel, partikelfilter, och tankbilstransporter” anför Wilander.

Amokabel upplever ett enormt intresse ute hos flera av våra kunder att elektrifiera och på Amokabel investeras rejält i kapacitet för att klara framtidens efterfrågan av denna typ av produkter. Hybridkabeln AMOExtreme är en av våra mest efterfrågade produkter då den är slitstark och fyller flera funktioner.

Amokabel är 100% självförsörjande på egentillverkad och miljömärkt energi.

Läs mer om våra hybridkablar och hållbarhetsarbete här på hemsidan eller kontakta segmentsansvarig,

Dan Johansson - dan.johansson@amokabel.com