4 feb 2020

BLL-lina 329mm2 är nu uppsatt

E.ON har driftsatt en 13 km lång BLL-linje mellan Valdermarsvik och Gryt där de använder vår nya 329mmBLL-lina. Den nya linan möjliggör ytterligare kapacitetshöjning i 24kV BLL-linjer med c:a 20% jämfört med tidigare största 241mm2 BLL-lina.

Med denna lina finns nu ytterligare ett mycket kostnadseffektivt sätt att utöka överföringskapacitet i näten tillgängligt.

Kontakta Fredrik Karlsson för mer information
Fredrik Karlsson
+46 481 750 864