20 mar 2020

Information avseende Covid -19

 

Amokabel ser mycket allvarligt på pandemi Covid-19 och den påverkan som sker i världen och Europa. Vi har sedan den 17 februari vidtagit olika åtgärder för att skydda våra kunder, anställda samt samhället för att så långt som möjligt minska de effekter och den påverkan som uppstår.

 

Våra insatser sker inom flera områden, vi har beslutat att:

  • Införa en mycket restriktiv besöks och mötes policy. Generellt råder från 11 mars stopp avseende externa möten (tex kund och leverantörsmöten) där amokabel personal deltar. Likaledes råder ett stopp för besök på amokabels produktions, försäljning och distributions anläggningar. Undantag mot det generella mötes och besöksförbudet kan endast göras av VD för respektive bolag
  • Inom amokabels verksamhet får sedan den 16 mars endast möten med max 5 deltagare genomföras. Vid lunch eller fika så får max 3 medarbetare samlas samtidigt
  • Alla medarbetare som har besökt ett riskområde sätts i två veckors hemkarantän innan de på nytt kan återgå till normalt arbete inom amokabel
  • Aktivt arbeta med förståelse och vikten av god hygien
  • Medarbetare som hanterar ankommande eller avgående gods arbetar enligt en förstärkt hygienskyddsrutin. Chaufförer av ankommande och utgående gods ges endast tillträde till yttre lastnings och lossnings område. En extern hygien möjlighet för chaufförer har ordnats
  • Vi har sedan den 17 februari ökat våra beställningar av råmaterial för att motverka problem i leveranskedjan. Vi har i nuläget inga materialbrister. Dock följer vi materialflöden från Italien och Frankrike på dag till dag basis. Vi jobbar aktivt med att hitta alternativa materialleverantörer. Vi har även express certifierat alternativa material för CPR godkända kablar
  • Uppdaterar våra kunder löpande så fort som bristsituationer uppstår och hur vi avhjälper dessa

 

I övrigt följer vi rekommendationer från Svenska Folkhälsomyndigheten samt den svenska smittskyddslagen.

 

För ytterligare information kontakta vice koncernchef Jonas Ewing.

Jonas Ewing

 

+46 481 750 865

 

jonas.ewing@amokabel.com

 

 

Vi kommer att uppdatera informationen kring Covid-19 löpande