12 mar 2021

ISO 45001

Vår viktigaste resurs är våra anställda. För att på lång sikt försäkra oss om en säker - och trygg arbetsplats för alla våra anställda och partners har vi under en tid arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete. Målsättningen är att helt radera risker och skador relaterad till fysiska eller psykisk ohälsa.

Vi är mycket stolta och glada över att kunna meddela att vi nu även är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. 

Under hela 2020 har vi arbetat hårt och intensivt för att under 2021 första kvartal lyckas certifiera oss inom arbetsmiljö.

ISO Certifieringen innebär ett metodiskt och mätbart sätt för hantering av ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare och ett bevis på att vi tar ansvar för arbetsmiljön.

Sedan tidigare är Amokabel certifierade enligt ISO 9001 som är en kvalitetscertifiering och 14001 som är en miljöcertifiering. Läs mer här om vårt Kvalitet- och Miljöarbete, https://amokabel.com/kvalitet-och-miljo

 

Har du frågor kring vår certifiering, kontakta Stefan Cronholm som är vår Kvalitet- och Miljöansvarig. stefan.cronholm@amokabel.com, +46 481 750 860