9 maj 2023

Näringslivsmedaljen till Jan Blad och Erland Erlandsson

Åtta mottagare får Näringslivsmedaljen 2023. H.K.H. Prins Carl Philip överlämnade medaljerna vid Kungl. Patriotiska Sällskapets årshögtid den 8 maj på Riddarhuset. Jan Blad och Erland Erlandsson tilldelas medaljen för att ha byggt upp ett lönsamt företag som stödjer hembygden.

Det första bolaget i Amokabelkoncernen grundades 1992 av Jan Blad och Erland Erlandsson. Huvudkontor och fabrik finns i småländska Alstermo. Koncernen har sedan dess konstant vuxit genom förvärvade och nystartade bolag och har idag verksamhet även i Indien, England, Norge och Australien. Med ett omfattande agent- och distributionsnät har man en stark global närvaro. Kablar av olika slag är fokus för produktionen.  

– För att ha byggt upp ett lönsamt företag med unik teknik och genom sin stiftelse skapat en långsiktig ägarstruktur som stödjer hembygden, så lyder motiveringen berättar Kjell Blückert, Kungl. Patriotiska Sällskapets ständige sekreterare. Förslagsställare är ledamoten Hans Ahlin, sällskapets kamrerare. 

Amokabel ägs sedan 2016 i huvudsak av Jan & Erlands Stiftelse, för att på så sätt kunna säkra koncernens fortsatta förankring i Alstermo samt se till att en del av framtida vinster går till näringslivsutvecklingoch ungdoms- och utbildningsverksamhet i regionen. 

– Det känns mycket hedrande att få medalj, det trodde vi inte, säger Jan Blad och Erland Erlandsson. Från att ha blivit arbetslösa med 100 andra arbetare när fabriken lades ner i början av 1990-talet fick vi sedan ingång verksamheten igen och nu är det 200 som arbetar här i Alstermo. Vi har fått tillbaka lite glöd och anda, inte bara för oss utan för hela näringslivet i regionen. Det måste vi vara stolta över. 


Alla mottagare av Näringslivsmedaljen 2023: 
Jan Blad och Erland Erlandsson, Amokabel (Kronobergs län) 
Magnus Bolin, Gotlandsägg (Gotlands län) 
Madeleine Brehmer och CarolineCederblad, Sabis (Stockholmslän) 
Lena Holst, Starka (Skåne län) 
Edward Liepe, Saturnus (Skåne län) 
David Modig, Modig MachineTool (Kalmar län)  


Om Näringslivsmedaljen  
Kungl. Patriotiska Sällskapet instiftade 1982 en särskild belöningsmedalj för att hedra berömvärda, individuella insatser inom svenskt näringsliv – Medalj för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv. Belöningen ges för ledarinsatser på ägarbasis. Medaljen utdelas efter beslut av Sällskapets förvaltningsutskott efter förslag av ledamöternaoch tidigare mottagare av Näringslivsmedaljen. Medaljen som är gjord i guld delas ut i Sällskapets första storlek (motsvarande 11:e storleken, 41 mm). 

 

Näringslivsmedaljörerna Jan Blad och Erland Erlandsson (Amokabel) med H.K.H. Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Näringslivsmedaljen 2023. Övre raden (fr. vänster): David Modig, Edward Liepe, Magnus Bolin, Jan Blad, Erland Erlandsson. Nedre raden: Caroline Cederblad, Madeleine Brehmer, Lena Holst, H.K.H. Prins Carl Philip. Från utdelningen av Näringslivsmedaljen 2023 i anslutning till Kungl. Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset i Stockholm den 8 maj. Foto: Jonas Ekströmer / TT.