19 jan 2024

Säkerheten först

 

Under det senaste året har Amokabel intensifierat sitt fokus på säkerhetsfrågor inom hela koncernen.

I augusti 2022 drabbades vi av en djupt tragisk händelse då vår vän och kollega förlorades i en arbetsplatsolycka. Denna hjärtskärande händelse har varit en påminnelse om vikten av att ständigt sträva efter högsta säkerhetsstandard och skapa en arbetsmiljö som prioriterar medarbetarnas säkerhet först.

 

Amokabel har dedikerat resurser till ökad utbildning, förbättrade säkerhetsrutiner och implementering av nya åtgärder för att minimera risker. Detta har inte bara stärkt säkerhetskulturen inom företaget utan också fördjupat medarbetarnas medvetenhet om deras individuella roll i att upprätthålla en säker arbetsplats. I vårt sorgearbete har vi enats om att hedra vår kollegas minne genom att göra säkerhet till en central och varaktig prioritet.

Amokabel har därför beslutat att hedra minnet av vår vän och kollega genom att instifta ett stipendium för den individ som har utmärkt sig genom sitt särskilda engagemang för säkerhetsfrågor inom företaget.

 

Detta stipendium tilldelades till Mikael Bjerlin, och motivationen är följande:

”Genom Mikaels stora engagemang och driv för säkerhetsfrågor har han fått ägare, ledning och personal inom koncernen att lyfta upp frågorna om säkerhet på dagordningen och synliggöra vikten av att alla arbetar med frågorna i fabriken”