17 okt 2017

UppJobb gav resultat

Projektet från Tillväxtverket startade i maj 2017. Syftet är att få ut nyanlända som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Upplägget är praktik på privata företag kombinerat med yrkessvenska, allt för att det skall kunna leda till en permanent anställning efter 3 månader.

En praktik med yrkessvenska på 3 månader ger personerna baskunskaper inom det svenska arbetslivet, passa tider, samarbeta, studera personalhandboken, följa säkerhetsrutiner samt få en inblick i olika arbetsmoment så att de får visa vad de kan och vad de har för kunskaper med sig sedan innan.

Amokabel såg genast möjligheterna och gav 10 personer praktik kombinerat med yrkessvenska på företagets olika avdelningar. Efter 3 månader fick 9 personer anställning.

Johan Kjellander, produktionschef på amo specialkabel

Johan, hur har detta fungerat i praktiken?

”Att anställa någon som lär sig språket är utvecklande för alla berörda på arbetsplatsen. Vi fick nya medarbetare som kan bidra med annorlunda erfarenheter och även nya perspektiv. Kollegorna utvecklas och den nyanställde får en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Lär dig mer om språket och kulturen som råder på arbetsplatsen, du skapar en delaktighet mellan gamla och ny medarbetare på ett positiv sätt, detta gynnar både företaget och den nyanställde.”

Vad händer framöver och finns det planer på att fortsätta detta arbetet?

”Vi har nu jobbat med våra nya medarbetare i ca 4 månader och utvecklingen ser mycket positiv ut både när det gäller språk samt förståelsen för att producera i vår fabrik. Om utvecklingen går som den gör nu kommer vi att tillsvidare anställa våra nysvenskar inom produktionen.

amokabel kommer att fortsätta samarbetet med Uppvidinge kommun och arbetsförmedlingen för att kunna ta emot fler nysvenskar för att hjälpa dem att lättare komma in i det svenska samhället/industrin.”

Tack Johan!