4 jan 2021

Välkommen 2021

År 2020 är redan historia. Pandemin satte klorna i hela vår värld och drabbade på ett eller annat sätt allt och alla. Ett turbulent år som vi tror att många med glädje lämnar bakom sig.

Det är med glädje vi nu välkomnar år 2021! Vi har stora förhoppningar om att allt skall stabilisera sig, allt ifrån smittspridningen av Covid-19 till att verksamheter som haft det oerhört tufft kan komma på fötter igen.

Men det är inte över ännu. Alla måste hjälpas åt. Vi kan bara lyckas med detta tillsammans!

Så håll avstånd och ta hand om varandra!

Vägen mot en ljusare tid ligger framför oss.