AL1 (AAC)

Dessa ledare används vanligtvis inom distribution, region och transmissionsnät. AAC används ofta i stadsområden där spannen vanligtvis är korta och hög ledningsförmåga är ett krav. Aluminiumens höga korrosionsbeständighet gör Al-linan till ett bra val i kustområden. På grund av dess relativt låga hållfasthet i förhållande till vikt, har Al-linan en begränsad användning i överföringsledningar och i landsbygdens distributionsledningar, där långa spannlängder ofta används. Ytterligare korrosionsskydd går att få genom att fetta in linan vid  ihopslagning av trådarna.

Standard

Conductor SS EN 50182

 

Nedladdningsbara filer

Fler produkter i Järnväg

FeAl (ACSR)

Aluminiumlina med stålkärna.

Alutrack 70 AL-W

Infettad aluminiumkabel för jordning.