AMOSolar L-Tough PV 1500V

AMOSolar L-Tough PV 1500 är utformad för förläggning både under och ovan mark och har ett brett användningsområde i storskaliga solcellsinstallationer på tak och mark. Den passar exceptionellt bra som 1500V DC bus kabel vid anslutning av solpaneler med IPC:er (Insulated Piercing Connectors). Den är också ett perfekt val för att koppla ihop strängboxar med växelriktare i traditionella solinstallationer.

AMOSolar L-Tough PV 1500 har en yttermantel av PE vilken ger mycket robusta mekaniska egenskaper vid installation i mark under tuffa förhållanden.

Nedladdningsbara filer

Fler produkter i Pv kablar

AMOSolar K-Flex PV 1500V

AMOSolar K-Flex PV 1500 är utformad för förläggning både under och ovan mark.

AMOSolar Q-Safe PV 1500V

AMOSolar Q-Safe PV 1500 är utformad för förläggning både under och ovan mark.