RXQ amoPro 0,6/1kv

RXQ är en PEX-isolerad, HFFR mantlad kraftkabel avsedd för fast förläggning inom- och utomhus, direkt på vägg, på kabelstegar, i installationskanaler, i rör samt i mark/vatten, samt användbar för installation av laddstolpar, värmepumpar och som servisledning.

POWER CABLE

Max conductor temperature: 

Voltage Rating U0/U: 

CPR class:            

 

-25°C/+90°C

0,6/1kV

Dca

STANDARDS

Conductor:

Construction:

Flame retardant:

 

 

IEC 60228

SS 424 14 18 (itd)

EN50575:2014+A1:2016

 

Nedladdningsbara filer

Fler produkter i E-mobility

EXLQ amoPro

Halogenfri aluminiumskärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus.

EXQ amoPro

Halogenfri kabel för fast förläggning inom- och utomhus.

FQX LED amoPro

Halogenfri installationskabel avsedd för fast förläggning av belysning i tak och i undertak.

EXRQ amoPro

Halogenfri installationskabel för öppen fast förläggning inomhus.

FQ amoPro

Halogenfri ledare för fast förläggning i rör- eller kanalsystem.

ELQYB amoPro

Halogenfri brandlarmskabel för fast förläggning inom- och utomhus.