Undermeny

Jesper Svensson - Etablering i Indien

Sedan ett par år tillbaka har Indien varit en marknad för vår belagda luftledning BLX. För att säkerställa framtida konkurrenskraft samt för att minska ledtiderna, har nu bolaget beslutat att förlägga en del av tillverkning lokalt. 

Jesper Svensson, VD amo kraftkabel AB

Jesper Svensson, VD på amo kraftkabel AB berättar:

Vi har valt att etablera oss på marknaden genom att låta vår distributör tillverka produkten på licens. Tillverkningen sker i Raychem RPG:s fabrik utanför Mumbai. Vi bidrar med en produktionslinje samt med know-how.

 

Vad är vinsterna med denna satsningen?

Marknaden i Indien är mycket intressant och kommer vara så en lång tid framöver, då stora satsningar görs inom infrastruktur. I dagsläget är belagd luftledning en nischprodukt men vi ser en positiv utveckling. I dag fungerar det att tillverka och skicka produkterna från Sverige, men i takt med att marknaden växer kommer inhemska tillverkare att vakna. I det skedet kommer vi ej kunna konkurrera utan lokal tillverkning på grund av långa ledtider samt dyra kostnader för frakt och införtullning. Utöver kostnadsreduktion anser vi det också vara viktigt med minskad miljöpåverkan som uteblivna sjöfrakter innebär.

 

Har ni fler projekt utomlands på gång?

Vi har flera intressanta projekt på gång, både i Afrika, Europa och Australien. Internationellt har våra produkter delvis andra användningsområden än Europa och det gör framtida exportsatsningar intressant. Vi räknar med att kunna sjösätta ett antal internationella projekten under 2018.
 

Belagd luftledning, BLX

 

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss