Undermeny

Michael Boman - CPR-direktivet

Sedan juli 2017 är det krav på att all kabel för fast installation ska vara brandklassad och märkt enligt CPR-direktivet.

Michael Boman, Teknisk chef på amo installationskabel AB ©amokabel

Michael, ni har jobbat med detta under en längre tid nu. Vad har det inneburit för er som kabeltillverkare?

Det har varit ett tidskrävande arbete, både före, under och efter införandet. Mycket information ska tas fram inför provning, och här har vi haft en tät dialog med testlabbet som utfört själva provningen. Vidare har det varit mycket arbete med att upprätta all dokumentation i form av DoP, etiketter, information på hemsida etc. Mycket tid har även lagts på att utbilda vår personal.

 

Är arbetet kring CPR nu avslutat?

Nej, det här är fortfarande relativt nytt i branschen och en del frågeställningar dyker fortfarande upp.
Vid framtagning av nya produkter kommer dessa att behöva CPR-klassas, och hos oss dyker det hela tiden upp nya konstruktioner. Man behöver även ha alternativa material testade och klara, för att vi ska kunna garantera pris och leveranstid gentemot våra kunder även i framtiden.
Även om vi nu tagit oss igenom det stora arbetet med införandet, så kommer arbetet kring CPR aldrig helt att upphöra. 

 

Vilka positiva effekter har ni fått av att genomföra det här arbetet?

Vi har lärt oss mycket under resans gång, och vi har fått ett kvitto på att våra produkter håller den kvalitén som branschen kräver och marknaden förväntar sig.

©amokabel

*CPR – Construction Products Regulation

*DoP – Declaration of Performance

Klicka här för att komma till våra DoP dokument

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss