Suksesshistorie

 

Kabelproduksjon siden 1992 

Det første selskapet i amokabel-konsernet ble grunnlagt i 1992. Ved å fokusere på teknologisk utvikling og modernisering har vi klarte å bygge opp et svært lønnsomt og fremgangsrikt konsern på kort tid. Takket være et målbevisst arbeid for å oppnå vekst, har vi etablert en rekke nye selskaper innen produksjon og distribusjon av kabel. Samtidig har vi bygget opp en produksjon av fornybar energi; sol-, vind- og vannkraft. amokabel disponerer et samlet produksjonsareal på over 37 000 m². Vi har hovedkontor og fabrikk i smålandske Alstermo, som ligger 70 km fra Växjö og Kalmar.

Global ekspansjon

amokabel solgte opprinnelig bare i Sverige. I dag går det meste til eksport. Med egne salgskontorer og et omfattende agent- og distribusjonsnettverk, har vi alltid en global tilstedeværelse. Vi forsyner for eksempel flere av verdens største flyplasser med kabler, og vår unikt belagte luftledning leverer elektrisitet i en rekke land i Asia. Vår brukertilpassede installasjonskabel kan kjøpes i de fleste butikker i Skandinavia.  

 

Milepæler

1974                          Lennart Sjögren starter kabelproduksjon i Alstermo

1991                          Beslutning om nedlegging og flytting til IKO i Grimsås

1992                          Jan og Erland starter Alstermo Produktion AB i Målerås

1994                          FK Bolaget AB, Amo Kraft AB startes i Åseda    

2004                          Amo Energi kjøper Alstermo Bruk. Turbin og fallrettigheter

2006                          Kjøper kraftstasjon i Uvafors. Utbygging på 1100 m²

2007                          Alstermo Produktion AB blir deleier i et kabelverk i India

2008                          Starter Amo kabel AS – distributør av skipskabel

2009                          Alstermo Produktion kjøper et vindkraftverk i Sölvesborg (800 kW)

2011                          Starter Amo Kraft AS. Konsernet kjøper seg inn i FUX, Ungarn.

2016                          Nytt solkraftverk på fabrikkens tak.

2018                          Etablering i England gjennom oppkjøp av Flexcables Ltd.

2019                          Sammenslåing av våre to Norske selskap til ett, Amokabel Norway AS.

2020                          Investering av ytterligere solcellepark på fabrikkens tak på 0,8MV.

2021                          Starter Amokabel Australia Pty Ltd.

 

Fleksibilitet og korte ledetider

Vi driver virksomheten etter følgende kjerneverdier:

  • Innovasjon
  • Fleksibilitet
  • Hurtighet

Virksomheten preges først og fremst av innovasjon. Alt begynner med kunnskap om et behov hos kunder eller forbrukere. Denne kunnskapen styrer innovasjonsarbeidet rundt hvordan vi kan forbedre eksisterende produkter eller tilfredsstille nye behov. Behovet for kabel endres hele tiden, og nye tider krever nye løsninger. Konstruksjoner, ledere, plast og forpakning evalueres og endres kontinuerlig.

I motsetning til konkurrentene kan vi produsere kundespesifikke volumer på kort tid. Vi stiller lave krav til minimumsvolumer og kan enkelt stille om produksjonen for rask leveranse. Flere av våre 500 kunder stiller spesielle krav til volum eller forpakning, som det bare er vi som kan tilfredsstille på markedet.

 

Jan og Erlands stiftelse

amokabel er fra og med 2016 hovedsakelig eid av en stiftelse. Den viktigste grunnen til at eierne avstått kontroll til en stiftelse er å sikre fremtiden til selskapets etablering i Alstermo og for å sikre at en del av fremtidige overskudd går til regionen.

Stiftelsen har til formål å (primært innenfor Uppvidinge kommune):

  • fremme regionens næringsliv gjennom bidrag til utviklingsprosjekter
  • fremme regionens ungdoms- og/eller idrettsvirksomhet
  • fremme utdanning innen elektro
  • gi bidrag eller stipend til utdanning og/eller kompetanseutvikling, fortrinnsvis til personer med tilknytning til amokabel AB
  • fremme miljøarbeid med fokus på bærekraft