Jan og Erland Foundation

amokabel er fra og med 2016 hovedsakelig eid av en stiftelse. Den viktigste grunnen til at eierne avstått kontroll til en stiftelse er å sikre fremtiden til selskapets etablering i Alstermo og for å sikre at en del av fremtidige overskudd går til regionen.

Kvalifisert til å søke er bosatt / opererer i det tidligere Älghults kommune Uppvidinge kommune, Småland og stiftelsens formål er å:

  • fremme regionens næringsliv gjennom bidrag til utviklingsprosjekter
  • fremme regionens ungdoms- og/eller idrettsvirksomhet
  • fremme utdanning innen elektro
  • gi bidrag eller stipend til utdanning og/eller kompetanseutvikling, fortrinnsvis til personer med tilknytning til amokabel AB
  • fremme miljøarbeid med fokus på bærekraft

Tilskudd gjøres årlig. Søknadsfristen er 1 september til 31 oktober.

 

 
Board fra venstre til høyre: Erland Erlandsson, Ola Wilhelmsson, Åke Carlson, Jan Blad og Johnny Karlsson.