Installasjon

Amokabel er en av de største produsentene av installasjonskabel i Sverige men opererer fortsatt som et mindre selskap. Vi tilbyr alle typer standardiserte kabler i halogenfritt materiale så vel som i PVC. Vi produserer også spesialkabler med svært korte leveringstider. Og forpakker kablene på mange ulike måter og med høy fleksibilitet for små og store kunder. En av våra spesialiseringer er ”brand label” konseptet der vi forpakker vår kabel med spesifikk kundeprofil. Som en kunde uttrykte det: ”en liten kostnadsøkning som gir en betydelig marginøkning”.

Vårt nylig lanserte amoPro segment retter seg inn mot proff-elektrikerens krav til høyproduktivitet i alle ledd. amoPro segmentet bygges gradvis ut og omfatter enkeltledere FQ og FX, korrugerte rør med forhånds-trukket FQ samt hvitkabel EXQ og EXLQ.