Kraft

Divisjonen for kraftkabel leverer linjer, kabler og tilbehør til distribusjons-, region- og stamnettet i spenningsområdet 0,4–400 kV.

I 1998 utviklet vi den gjenvinningsbare BLL-typen, der PEX-belegget ble erstattet med et mellomsjikt av ren LDPE og et ytre sjikt av UV-beskyttet HDPE. Vi har også utviklet dobbeltisolert ALUS (ALUS-D). Siden 2010 har vi også produsert aluminiums line for region- og transmisjonsnettet, kopperline og FX-line ved fabrikken i Alstermo.

Produksjonsfleksibiliteten og kunnskapen om belagt luftledning har gjort at vi har vært virksomme på det internasjonale markedet i mange år, blant annet i Skandinavia, India, Midtøsten og Øst-Europa. Avhengig av landets spesielle forutsetninger kan vi skreddersy produktene for å kunne tilby den best egnede løsningen.

Via Achilles er vi kvalifiserte overfor både Sellihca & TransQ, som er godkjent leverandør til Nordens energi- og transportsektor.