Sponsing

 

Sponsing

Vi i amokabel føler stor tilhørighet til nærsamfunnet og alle mennesker som er kunder av oss. For oss er det viktig at menneskene i samfunnet har det bra og får en mulighet til å utvikle seg. Vi vil også verne om helse og miljø, og vi arbeider aktivt med å bidra til dette.

Derfor er vi med og sponser en rekke ulike aktiviteter innen samfunn, kultur og idrett.

Vi vil med dette vise vårt samfunnsengasjement og nærheten til kundene. amokabel virker for bygdens fremtid.

Vår største sponsorsatsing i dag er amo handboll.

Vi har hatt håndball i Alstermo siden 1971. Siden den gang har det blitt en sport som alle innbyggerne engasjerer seg i, enten det er som spillere, publikum, trenere eller funksjonærer.

Før seriestart i 2016 valgte håndballforeningen å gå ut av moderforeningen, Alstermo IF, og klubben amo handboll ble opprettet. Grunnen til dette var at all annen virksomhet i Alstermo IF ikke skulle trenge å stå tilbake for en elitesatsing på håndballen. Vi i amokabel er stolte over å være klubbens hovedsponsor. Elitevirksomheten, ungdomshåndballen og breddehåndballen er målet og visjonen med foreningen.

 

Kurs for sponsingen  

Hva vi velger å sponse, varierer over tid. Vi har imidlertid visse retningslinjer som vi følger på lengre sikt. Vi har i dag et sterkt varemerke, der blant annet vår bevisste og konsekvente satsing på sponsing har vært en medvirkende årsak. Vi forsøker også å spre sponsorsatsingen geografisk innenfor vårt område og på denne måten inspirere innbyggerne til å engasjere seg i arrangementer og aktiviteter. 

 

amokabels sponsing skal:

  • bidra til at kunden ser amokabel som det aktive selskapet som arbeider for bygdens fremtid
  • støtte amokabels virksomhet direkte eller indirekte
  • bidra til å styrke varemerket og skape et positivt bilde av amokabel
  • være allsidig når det gjelder f.eks. geografisk spredning, målgrupper og aktiviteter
  • inneholde tydelige gjenytelser
  • bygge på samarbeid i avtalefestede former

 

amokabel unngår å sponse:

  • politiske eller religiøse organisasjoner
  • aktiviteter som kan skade miljøet
  • aktiviteter som kan oppfattes som uetiske
  • foreninger, grupper eller selskaper med verdier som blir forbundet med diskriminering  

 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon. Klikk her for å sende oss en e-post.​