Bærekraft og CSR

 

Vårt bærekrafts arbeid

Vi i amokabel arbeider for en ansvarsfull virksomhet, noe som betyr at vi hele tiden er bevisst på hvordan selskapet påvirker samfunnet og miljøet. Det er nært relatert til bærekraftig utvikling – å balansere økonomiske aspekter med miljømessige og sosiale. Vi skaper verdi for kundene og andre viktige interessenter, samtidig som vi alltid forsøker å minimere den negative påvirkningen. Et eksempel på dette arbeidet, er at vi over lang tid systematisk har arbeidet for at konsernet i så høy grad som mulig skal bruke elektrisitet fra fornybare kilder.

Energiforbruk

«En bærekraftig utvikling tilfredsstiller dagens behov uten å påvirke kommende generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.»

Brundtlandkommisjonen, FN, 1987


amokabel har siden 2004 hatt en uttalt strategi om å produsere like mye fornybar energi som fabrikken forbruker. Vi begynte med å kjøpe to vannkraftverk for så å supplere med et vindkraftverk.

I 2015 besluttet vi å supplere med solenergi. Det er innført svært gunstige statlige støtteordninger med 30 % investeringsstøtte og el sertifikat på bruttoproduksjonen.

Disse satsingene gjør at vi igjen er selvforsynt på miljømerket elektrisitet.

 

Årlig strømforbruk: 6 800 000kWh

Årlig strømproduksjon: 6 840 000 kWh
 

Vannkraftverket Alstermo 2004  Produserer årlig 2 000 000 kWh
Vannkraftverket Uvafors 2006 Produserer årlig 1 500 000 kWh
Vindkraftverket Sölvesborg 2009 Produserer årlig 2 000 000 kWh
Solkraftverket Alstermo 2016   Produserer årlig    240 000 kWh
Vindkraftverket Hageskruv 2017 Produserer årlig 1 300 000 kWh

 

Vårt samfunnansvar (CSR)

Formålet med selskapets samfunnsansvar (CSR) er å skape maksimalt med felles verdier, altså ikke bare gevinst for aksjonærene, men også nytte for selskapets øvrige interessenter og samfunnet generelt. Vi har alltid vært engasjerte og sørget for at selskapets samfunnsansvar har vært med i alle selskapsverdier, som er et viktig aspekt av virksomheten. I dag er vi deleiere i den lokale sykepleien, idrettsbevegelsen og forvalter og bygger eiendommer lokalt for å sikre fortsatt vekst for samfunnet og innbyggerne. Vi har en stor idrettsinteresse i selskapet, med mange aktive blant våre ansatte. Vi har valgt å støtte både stort og smått i lokalidretten. Som Alstermo-selskap har vi i dag for eksempel et tett samarbeid med AMO Handboll. 

 

Vårdcentralen Falken

Vårdcentralen Falken ligger i Alstermo og inngår i Vårdval Kronoberg. Vårdcentralen er viktig for stedet, så vi har valgt å gå inn med økonomisk støtte for at den skal kunne eksistere. Falken tilbyr grunnleggende helse- og sykepleie for alle aldersgrupper, rådgivning, rehabiliteringsforebyggende helsetiltak, barnehelsepleie og psykiatrikompetanse.

 

Barncancerfonden

Barna er fremtiden, og vi vil gjerne gi dem de beste forutsetningene for å kunne lykkes som voksne. Kreft er noe som ingen burde oppleve, og da aller minst barn. Vi mener at det er en selvfølge at man blir med på å bekjempe denne fryktelige sykdommen.

Vi er stolte over å si at vi fortsatt er med og bidrar til forskningen mot kreft, og vi har valgt å gjøre dette ved å være en vennebedrift med Barncancerfonden.

«I en tid der sosialt ansvar og engasjement blir stadig viktigere for bedrifter (CSR), har Barncancerfonden og Föreningsstödet sammen utviklet støtteordningen Barncancerfondens vennebedrift. Denne støtteordningen bygger på et langsiktig og kvalitativt informasjonsarbeid som har til formål at så mange bedrifter som mulig skal ta et bevisst valg om å støtte Barncancerfondens viktige arbeid.»

Sponsing

Vi i amokabel føler stor tilhørighet til nærsamfunnet og alle mennesker som er kunder av oss. For oss er det viktig at menneskene i samfunnet har det bra og får en mulighet til å utvikle seg. Vi vil også verne om helse og miljø, og vi arbeider aktivt med å bidra til dette.

Derfor er vi med og sponser en rekke ulike aktiviteter innen samfunn, kultur og idrett.

Vi vil med dette vise vårt samfunnsengasjement og nærheten til kundene. amokabel virker for bygdens fremtid.

Vår største sponsorsatsing i dag er amo handboll.

Vi har hatt håndball i Alstermo siden 1971. Siden den gang har det blitt en sport som alle innbyggerne engasjerer seg i, enten det er som spillere, publikum, trenere eller funksjonærer.

Før seriestart i 2016 valgte håndballforeningen å gå ut av moderforeningen, Alstermo IF, og klubben amo handboll ble opprettet. Grunnen til dette var at all annen virksomhet i Alstermo IF ikke skulle trenge å stå tilbake for en elitesatsing på håndballen. Vi i amokabel er stolte over å være klubbens hovedsponsor. Elitevirksomheten, ungdomshåndballen og breddehåndballen er målet og visjonen med foreningen.

 

Kurs for sponsingen  

Hva vi velger å sponse, varierer over tid. Vi har imidlertid visse retningslinjer som vi følger på lengre sikt. Vi har i dag et sterkt varemerke, der blant annet vår bevisste og konsekvente satsing på sponsing har vært en medvirkende årsak. Vi forsøker også å spre sponsorsatsingen geografisk innenfor vårt område og på denne måten inspirere innbyggerne til å engasjere seg i arrangementer og aktiviteter. 

 

amokabels sponsing skal:

  • bidra til at kunden ser amokabel som det aktive selskapet som arbeider for bygdens fremtid
  • støtte amokabels virksomhet direkte eller indirekte
  • bidra til å styrke varemerket og skape et positivt bilde av amokabel
  • være allsidig når det gjelder f.eks. geografisk spredning, målgrupper og aktiviteter
  • inneholde tydelige gjenytelser
  • bygge på samarbeid i avtalefestede former

 

amokabel unngår å sponse:

  • politiske eller religiøse organisasjoner
  • aktiviteter som kan skade miljøet
  • aktiviteter som kan oppfattes som uetiske
  • foreninger, grupper eller selskaper med verdier som blir forbundet med diskriminering  

 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon. Klikk her for å sende oss en e-post.​