EKK

EKK är en PVC-isolerad och PVC-mantlad installationskabel för fast installation inomhus och utomhus. (ej i mark eller vatten) För öppen eller dold (i rör) förläggning. Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus. Vid förläggning utomhus skall särskilda åtgärder vidtas för att skydda kabeln mot direkt solljus. 

HOUSE WIRING CABLE

Max conductor temperature -25°C/+70°C
Voltage Rating U0/U 300/500V
CPR class Eca

STANDARDS

Conductor IEC 60228,1
Construction SS 424 02 19-3
Flame retardant EN50575:2014+A1:2016
Nedladdningsbara filer

Fler produkter i Installationskabel

H07V-R (FK)

PVC isolerad installationsledning för fast installation i rör- eller kanalsystem

H05Z1-R/H07Z1-R (FQ)

HFFR isolerad ledare för fast installation i rör- eller kanalsystem.

H05V-U/H07V-U (EK)

PVC-isolerad installationsledning för fast installation.

Tvinnad H07V-R (FK)

Flera sammanslagna PVC isolerade installationsledningar.

EKRK

EKRK är en PVC-isolerad och PVC mantlad installationskabel för öppen, fast förläggning inomhus.

EKLK

PVC isolerad och PVC mantlad installationskabel för fast installation inomhus och utomhus.

EXLQ

Halogenfri installationskabel för fast installation inom- och utomhus.

EXQ

PEX-isolerad kabel med halogenfri yttermantel för fast installation inomhus och utomhus.

FKK

PVC-isolerad och PVC-mantlad installationskabel för fast installation inomhus och utomhus.

FQQ

Halogenfri installationskabel för fast installation inomhus och utomhus.

H05Z1-U/H07Z1-U (EQ)

HFFR isolerad solid ledare för fast installation i rör- eller kanalsystem.

H07Z1-R i rör (FQ)

Korrugerat halogenfritt polypropylenrör 750N fördraget med H07Z1-R (FQ) för fast installation.