Tillbehör ALUS-D


Tillbehör ALUS-D

amokabels nya hängdon AMO HD25-60 är nu provat i fält med mycket lyckat resultat. Vi har tillsammans med Franska Michaud tagit fram dubbelisolerade klämmor och skarvar.
Dessa används tillsammans med ALUS-D för att få en säker anläggning.

62594 small alus d tillbeho%cc%88r1 212x300

klicka för att läsa mer