Vårt hållbarhetsarbete

Vi på amokabel arbetar för ett ansvarsfullt företagande, vilket betyder att vi hela tiden är medvetna om hur företaget påverkar samhället och miljön. Det är nära relaterat till hållbar utveckling – att balansera ekonomiska aspekter med miljömässiga och sociala. Vi skapar värde för våra kunder och andra viktiga intressenter samtidigt som strävan finns att hålla den negativa påverkan till ett minimum.

 

90 procent av världens energianvändning idag kommer från fossila bränslen som olja, kol och gas. Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som orsakar växthuseffekten. För att minska den globala uppvärmningen måste vi minska vår energianvändning samtidigt som vi byter ut ändliga energikällor mot förnybar energi.

 

Amokabel har sedan 2004 en uttalad strategi att producera lika mycket förnybar el, märkt "Bra Miljöval", som fabriken förbrukar. Och det har vi lyckats med sedan beslutet togs. Succesivt så har vi fått köpa in energitillverkning för att fortsatt kunna leva på vår egentillverkade miljömärkta el.

Vattenkraft

År 2004 så köpte vi en vattenkraftstation i Alstermo som består av två turbiner. Total effekt är 460kW och anläggningen har en fallhöjd på 12 meter.

Kraftstationen i Uvafors, mellan Uvasjön i Fröseke och Hinsjön i Alsterbro, består av två turbiner på totalt 410kW. En av dom är från 1921..!

Energiförbrukning

Amokabel har sedan 2004 en uttalad strategi att producera lika mycket förnyelsebar energi som fabriken förbrukar.

Vi började med att köpa två vattenkraftstationer för att sedan komplettera med ett vindkraftverk.

2015 togs beslut om att komplettera med solenergi. Mycket förmånliga stöd från staten har införts, 30% investeringsstöd och elcertifikat på bruttoproduktionen.

Som ett led i detta så har vi nu en laddstation för elbilar på vår parkering och i nov16 så levererades vår första eldrivna tjänstebil som kommer att drivas 100% av vår miljömärkta el.

I november 2019 togs även beslutet att alla tjänstebilar inom koncernen skall vara hybrid- eller eldrivna bilar.

Dessa satsningar gör att vi nu åter igen är självförsörjande på miljömärkt el.

Syftet med företagets samhällsansvar

Syftet med företagets samhällsansvar (CSR) är att maximera skapandet av gemensamma värden, alltså inte bara vinst för aktieägarna utan även nytta för företagets övriga intressenter i samhället i stort.

Vi har alltid varit engagerade och sett till att företagets samhällsansvar finns med i alla våra företagsvärderingar och alltid som en viktig aspekt i vår verksamhet. Vi är numera delägare i den lokala sjukvården, idrottsrörelsen samt förvaltar och bygger fastigheter lokalt för att samhället och dess invånare skall kunna fortsätta växa. Vi har ett stort idrottsintresse inom företaget med många aktiva bland våra anställda. Vi har valt att stödja både stort och smått inom lokalidrotten, som Alstermoföretag har vi idag till exempel ett fördjupat samarbete med AMO Handboll.

Vårdcentralen Falken

Vårdcentralen Falken ligger i Alstermo och ingår i Vårdval Kronoberg. Vårdcentralen är viktig för orten så vi har valt att gå in och hjälpa till ekonomiskt för att den skall kunna finnas kvar. Falken erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldergrupper, rådgivning, rehabiliteringförebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.

Barncancerfonden

Vårdcentralen Falken ligger i Alstermo och ingår i Vårdval Kronoberg. Vårdcentralen är viktig för orten så vi har valt att gå in och hjälpa till ekonomiskt för att den skall kunna finnas kvar. Falken erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldergrupper, rådgivning, rehabiliteringförebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.

"I en tid där socialt ansvar och engagemang blir allt viktigare för företag (CSR) så har Barncancerfonden och Föreningsstödet i samarbete utvecklat stödformen Barncancerfondens Vänföretag. Denna stödform bygger på ett långsiktigt och kvalitativt informationsarbete som syftar till att så många företag som möjligt skall ta medvetna beslut att stödja Barncancerfondens viktiga arbete."

Barncancerfonden, 2015

Sponsring

Vi på amokabel känner stor samhörighet med samhället vi verkar i och med de människor som är våra kunder. För oss är det viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas.

Vi vill också värna hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till detta. Därför är vi med och sponsrar en rad olika företeelser inom samhälle, kultur och sport. Vi vill på detta sätt tydligt visa vårt samhällsengagemang och närheten till våra kunder. amokabel verkar för bygdens framtid.

Inriktning på vår sponsring

Vad vi väljer att sponsra varierar över tiden. Däremot finns givna riktlinjer som vi följer på längre sikt. Vi har idag ett starkt varumärke, där bland annat vår medvetna och konsekventa satsning på sponsring varit en bidragande orsak. Vi månar också om att sprida våra sponsringssatsningar geografiskt inom vårt område och medverka till att inspirera de boende att engagera sig i evenemang och aktiviteter

 

Vårt största sponsoruppdrag

Vårt största sponsoruppdrag idag är amo handboll. Handboll har funnits i Alstermo sedan 1971. Den har sedan dess kommit att bli en sport som alla samhällets invånare engagerar sig i, som publik, tränare, funktionär mm. Inför seriestarten 2016 valde handbollsföreningen att bryta sig loss ur moderföreningen, Alstermo IF, och klubben amo handboll skapades.

Anledningen till detta var för att all övrig verksamhet inom Alstermo IF inte skulle behöva stå tillbaka för en elitsatsning på handbollen. Vi på amokabel är stolta över att vara klubbens huvudsponsor. Elitverksamheten, ungdomshandbollen och breddhandbollen är målet och visionen med föreningen.

 

TILL LAGETS SIDA