Amokabel logotyp
Sök

Kvalitet och miljö

Samtliga tillverkande bolag i amokabelkoncernen är certifierade enligt kvalitetledningssystemet ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001

Utöver våra certifierade ledningssystem är också flertalet av våra kablar och sladdar certifierade av Intertek, DNV och UL. För att säkerställa att vi uppfyller internationella normer och krav, företas kontinuerligt, förutom våra egna granskningar, såväl fabriks- som produktinspektioner av utomstående kontrollorgan.

Rättesnöret för amokabels bolag är bl.a vår Kvalitets- och Miljömanual, där följande Kvalitets- och miljöpolicy ingår:

Kvalitetspolicy

Våra verksamheters övergripande kvalitetsmål är att tillhandahålla väl fungerande produkter som uppfyller såväl kunders krav som gällande produktspecifikationer, standarder, författningskrav eller andra avtalade villkor. Hela vår verksamhet skall sträva efter att resurssnålt tillverka produkter av rätt kvalitet med ständiga förbättringar som ledstjärna.

Beredskapsplan

Amokabel har upprättat en beredskapsplan avseende bolagets agerande vid betydande fara eller katastrof.
Om du har några frågor angående planen, vänligen kontakta kvalitetschef Stefan Cronholm.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn för våra verksamheter består av att ständigt sträva efter förbättringsaktiviteter, som direkt eller indirekt via våra miljömål, kan bidra till positiva effekter på såväl miljön i vår närhet som omvärlden i övrigt. Detta görs med beaktande av gällande tillstånd och tillämpliga lagar.