Hållbarhet och CSR

Vårt hållbarhetsarbete

Vi på amokabel arbetar för ett ansvarsfullt företagande, vilket betyder att vi hela tiden är medvetna om hur företaget påverkar samhället och miljön. Det är nära relaterat till hållbar utveckling – att balansera ekonomiska aspekter med miljömässiga och sociala.  Vi skapar värde för våra kunder och andra viktiga intressenter samtidigt som strävan finns att hålla den negativa påverkan till ett minimum. Ett exempel på vårt arbete är att vi under en lång tid systematiskt arbetat för att koncernen i så hög grad som möjligt skall använda el från förnyelsebara källor.

Energiförbrukning

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Brundtlandkommisionen, FN, 1987


Amokabel har sedan 2004 en uttalad strategi att producera lika mycket förnyelsebar energi som fabriken förbrukar. Vi började med att köpa två vattenkraftstationer för att sedan komplettera med ett vindkraftverk.

2015 togs beslut om att komplettera med solenergi. Mycket förmånliga stöd från staten har införts, 30% investeringsstöd och elcertifikat på bruttoproduktionen.

Som ett led i detta så har vi nu en laddstation för elbilar på vår parkering och i nov16 så levereras vår första eldrivna tjänstebil som kommer att drivas 100% av vår miljömärkta el.

Dessa satsningar gör att vi nu åter igen är självförsörjande på miljömärkt el.


Årlig elförbrukning: 7 000 000kWh

Årlig elproduktion:  7 500 000kWh
 

Vattenkraftstation Alstermo 2004        
Producerar årligen 2 000 000kWh                             
Vattenkraftstation, Uvafors 2006
Producerar årligen 1 500 000kWh
Vindkraftverk, Sölvesborg 2009
Producerar årligen 1 800 000kWh
Solkraftverk, Alstermo 2016
Producerar årligen  240 000kWh
Vindkraftverk, Hageskruv 2017
Producerar årligen 1 300 000kWh
Solkfraftverk, Alstermo 2020
Producerar årligen  700 000kWh

 

 

Vårt samhällsansvar (CSR)

Syftet med företagets samhällsansvar (CSR) är att maximera skapandet av gemensamma värden, alltså inte bara vinst för aktieägarna utan även nytta för företagets övriga intressenter i samhället i stort. Vi har alltid varit engagerade och sett till att företagets samhällsansvar finns med i alla våra företagsvärderingar och alltid som en viktig aspekt i vår verksamhet. Vi är numera delägare i den lokala sjukvården, idrottsrörelsen samt förvaltar och bygger fastigheter lokalt för att samhället och dess invånare skall kunna fortsätta växa. Vi har ett stort idrottsintresse inom företaget med många aktiva bland våra anställda. Vi har valt att stödja både stort och smått inom lokalidrotten, som Alstermoföretag har vi idag till exempel ett fördjupat samarbete med AMO Handboll. 

 

Vårdcentralen Falken

Vårdcentralen Falken ligger i Alstermo och ingår i Vårdval Kronoberg. Vårdcentralen är viktig för orten så vi har valt att gå in och hjälpa till ekonomiskt för att den skall kunna finnas kvar. Falken erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldergrupper, rådgivning, rehabiliteringförebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.

 

Barncancerfonden

Barnen är vår framtid och med vår hjälp vill vi ge dem de bästa förutsättningarna som finns för att bli framgångsrika vuxna. Cancer är något som ingen skall behöva uppleva, allra minst barn. Vi tycker att det är en självklarhet att vara med och motverka denna hemska sjukdom.

Vi kan med stolthet säga att vi fortfarande är bidragsgivare till forskningen mot cancer och vi har valt att göra detta genom att vara ett vänföretag till barncancerfonden.

"I en tid där socialt ansvar och engagemang blir allt viktigare för företag (CSR) så har Barncancerfonden och Föreningsstödet i samarbete utvecklat stödformen Barncancerfondens Vänföretag. Denna stödform bygger på ett långsiktigt och kvalitativt informationsarbete som syftar till att så många företag som möjligt skall ta medvetna beslut att stödja Barncancerfondens viktiga arbete."

Barncancerfonden, 2015

Sponsring

Vi på amokabel känner stor samhörighet med samhället vi verkar i och med de människor som är våra kunder. För oss är det viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Vi vill också värna hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till detta. Därför är vi med och sponsrar en rad olika företeelser inom samhälle, kultur och sport. Vi vill på detta sätt tydligt visa vårt samhällsengagemang och närheten till våra kunder. amokabel verkar för bygdens framtid.

Vårt största sponsoruppdrag idag är amo handboll.

Handboll har funnits i Alstermo sedan 1971. Den har sedan dess kommit att bli en sport som alla samhällets invånare engagerar sig i, som publik, tränare, funktionär mm.

Inför seriestarten 2016 valde handbollsföreningen att bryta sig loss ur moderföreningen, Alstermo IF, och klubben amo handboll skapades. Anledningen till detta var för att all övrig verksamhet inom Alstermo IF inte skulle behöva stå tillbaka för en elitsatsning på handbollen. Vi på amokabel är stolta över att vara klubbens huvudsponsor. Elitverksamheten, ungdomshandbollen och breddhandbollen är målet och visionen med föreningen.

 

Klicka på loggan för att komma till amo handbolls hemsida.

 

 

 

Inriktning på vår sponsring 

Vad vi väljer att sponsra varierar över tiden. Däremot finns givna riktlinjer som vi följer på längre sikt. Vi har idag ett starkt varumärke, där bland annat vår medvetna och konsekventa satsning på sponsring varit en bidragande orsak. Vi månar också om att sprida våra sponsringssatsningar geografiskt inom vårt område och medverka till att inspirera de boende att engagera sig i evenemang och aktiviteter. 

 

amokabels sponsring ska:

  • bidra till att kunden ser amokabel som det aktiva företaget som arbetar för bygdens framtid
  • stödja amokabels verksamhet direkt eller indirekt
  • bidra till att stärka varumärket samt skapa en positiv bild av amokabel
  • vara allsidig när det gäller t ex geografisk spridning, målgrupper och aktiviteter
  • innehålla tydliga motprestationer
  • bygga på samarbeten under avtalsenliga former

 

amokabel undviker att sponsra:

  • politiska eller religiösa organisationer
  • aktiviteter som kan skada vår miljö
  • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
  • föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering 

 

Kontakta oss om du vill veta mer. Klicka här för skicka oss ett mail.

 

 

 

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss