Sponsring

 

Vi på amokabel känner stor samhörighet med det samhälle vi verkar i och med de människor som är våra kunder. För oss är det viktigt att människor i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Vi är också måna om att värna om hälsa och miljö och vi arbetar aktivt med att bidra till detta.

Vi är därför med och sponsrar en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och sport.

Vi vill på detta sätt tydligt visa vårt samhällsengagemang och närheten till våra kunder. amokabel verkar för bygdens framtid. 

 

Inriktning på vår sponsring 

Vad vi väljer att sponsra varierar över tiden. Däremot finns givna riktlinjer som vi följer på lite längre sikt. Vi har idag ett starkt varumärke, där bland annat vår medvetna och konsekventa satsning på sponsring, varit en bidragande orsak. Vi månar också om att sprida våra sponsringssatsningar geografiskt inom vårt område och medverka till att inspirera de boende att engagera sig i evenemang och aktiviteter. 

 

Vi tar årligen beslut om vilka vi sponsrar under året. Sponsringsförfrågan måste vara inskickad senast mitten av Januari för att vi skall kunna behandla den.

 

amokabels sponsring ska:

  • bidra till att kunden ser amokabel som det aktiva företaget som arbetar för bygdens framtid
  • stödja amokabels verksamhet direkt eller indirekt
  • bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av amokabel
  • vara allsidig när det gäller målgrupper och aktiviteter
  • innehålla tydliga motprestationer
  • bygga på samarbeten under avtalsenliga former

 

amokabel undviker att sponsra:

  • politiska eller religiösa organisationer
  • aktiviteter som kan skada vår miljö
  • aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
  • föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering 

 

Kontakta oss om du vill veta mer. Klicka här för skicka oss ett mail.

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla våra områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss