Installation

Amokabel är en av de största tillverkarna av installationskabel i Sverige men agerar fortfarande som ett litet företag. Vi erbjuder alla typer av standardiserade kablar i såväl halogenfria material som PVC. Vi tar även fram specialkablar med väldigt korta ledtider. Vi förpackar kabeln på ett flertal olika sätt med hög flexibilitet för små och stora kunder. En av våra huvudinriktningar är ”brand label” koncept där vi förpackar vår kabel med specifik kundprofil. Som en kund uttryckte det ”en liten kostnadsökning som ger en betydande marginalökning”.

Vårt amoPro-segment riktar sig till proffselektrikerna och deras krav på högproduktivitet i alla led, såsom skalbarhet, snygga förläggningar samt effektiva förpackningslösningar.

amoPro omfattar alla standardprodukter på marknaden.

    

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss