Jan och Erlands Stiftelse

OM JAN OCH ERLANDS STIFTELSE

Amokabel ägs sedan 2016 i huvudsak av en stiftelse. Främsta anledningen till att ägarna överlåtit kontrollen till en stiftelse är för att kunna säkra framtiden för koncernens etablering i Alstermo samt se till att en del av framtida vinster går till regionen.

Berättigade att söka andra bidrag är föreningar och privatpersoner som är boende/verksamma i f.d. Älghults kommun, Uppvidinge kommun och Småland och stiftelsens ändamål är att:

  • främja regionens näringsliv genom bidrag till utvecklingsprojekt
  • främja regionens ungdoms- och/eller idrottsverksamhet
  • främja utbildning inom el-elektronik
  • lämna bidrag eller stipendium för utbildning och/eller kompetensutveckling
  • främja miljöarbete med inriktning på hållbarhet


Ladda ner ansökningsblanketten, fyll i den och skicka den, tillsammans med ev bilagor, till:

Jan och Erlands Stiftelse
Amokabel AB
Kabelvägen 5
364 43 ALSTERMO

Det går även bra att skanna in dokumenten och skicka in dem digitalt till stiftelse@amokabel.com

Ansökningstid är 1 sept. till 31 okt. Bidrag lämnas årligen. 
Besked om ansökningar kommer att ges i december 2022.

Styrelsen från vänster till höger: Erland Erlandsson, Elin Blad, Åke Carlson, Jan Blad, Ann-Marie Erlandsson.

Funderar du över något?

Vi har specialister inom alla områden och hjälper dig gärna om du har några frågor.
Kontakta oss