Amokabel logotyp
Sök

JAN OCH ERLANDS STIFTELSE LADDAR KOMMUNEN

 

I år gör Stiftelsen en satsning på laddplatser för föreningar i Uppvidinge kommun

Jan och Erlands stiftelse avsätter i år en miljon kronor till att främja elbilsladdning i Uppvidinge kommun. Stiftelsen skänker 60 stycken laddplatser som de vill sprida geografiskt över kommunen.


Är din förening intresserad? Ladda då ner ansökningsblanketten och skicka in er ansökan, antingen via brev eller digitalt. Stiftelsen kommer därefter att göra en teknisk granskning så det finns rätt förutsättningar för installation och vi kommer även lägga vikt vid att platserna blir spridda runt om i kommunen.


Föreningarna som ansöker kommer att få stöd och hjälp och stiftelsen kommer att bistå med alla installationskablar och laddutrustning som behövs för att montera laddplatsen på en vägg eller en stolpe. Eventuella kostnader för markarbeten bekostas utav föreningen.


Varje förening kan få upp till 4 laddplatser vid rätt förutsättningar.


Efter ansökningstidens slut kommer alla föreningar som blivit beviljade stöd att kallas till ett informationsmöte.


Ansökningsblankett Laddplats


Sista ansökningsdag för laddplats är 31/10-21

Jan och Erlands Stiftelse

 

Amokabel ägs sedan 2016 i huvudsak av en stiftelse. Främsta anledningen till att ägarna överlåtit kontrollen till en stiftelse är för att kunna säkra framtiden för koncernens etablering i Alstermo samt se till att en del av framtida vinster går till regionen.

Berättigade att söka andra bidrag än för laddplatser är föreningar och privatpersoner som är boende/verksamma i f.d. Älghults kommun, Uppvidinge kommun och Småland och stiftelsens ändamål är att:

  • främja regionens näringsliv genom bidrag till utvecklingsprojekt
  • främja regionens ungdoms- och/eller idrottsverksamhet
  • främja utbildning inom el-elektronik
  • lämna bidrag eller stipendium för utbildning och/eller kompetensutveckling
  • främja miljöarbete med inriktning på hållbarhet


Ladda ner ansökningsblanketten, fyll i den och skicka den, tillsammans med ev bilagor, till:

Jan och Erlands Stiftelse
amokabel AB
Kabelvägen 5
364 43 ALSTERMO

Det går även bra att skanna in dokumenten och skicka in dem digitalt till stiftelse@amokabel.com

Ansökningstid är 1 sept. till 31 okt. Bidrag lämnas årligen. 
Besked om ansökningar kommer att ges i december 2020.

Styrelsen från vänster till höger: Jan Blad, Ola Wilhelmsson, Ann-Marie Erlandsson, Åke Carlson, och Erland Erlandsson.