Amokabel logotyp

Jan och Erlands Stiftelse

Amokabel ägs sedan 2016 i huvudsak av en stiftelse. Främsta anledningen till att ägarna överlåtit kontrollen till en stiftelse är för att kunna säkra framtiden för koncernens etablering i Alstermo samt se till att en del av framtida vinster går till regionen.

Berättigade att söka är föreningar och privatpersoner som är boende/verksamma i f.d. Älghults kommun, Uppvidinge kommun och Småland och stiftelsens ändamål är att:

  • främja regionens näringsliv genom bidrag till utvecklingsprojekt
  • främja regionens ungdoms- och/eller idrottsverksamhet
  • främja utbildning inom el-elektronik
  • lämna bidrag eller stipendium för utbildning och/eller kompetensutveckling
  • främja miljöarbete med inriktning på hållbarhet

2019 kommer vi att prioritera ansökningar inriktade på utvecklingsprojekt för produkt/affärsutveckling samt ansökningar om stipendie, främst för utbildning inom teknik.


Ladda ner ansökningsblanketten, fyll iden och skicka den, tillsammans med ev bilagor, till:

Jan och Erlands Stiftelse
amokabel AB
Kabelvägen 5
364 43 ALSTERMO

Det går även bra att skanna in dokumenten och skicka in dem digitalt till stiftelse@amokabel.com

Ansökningstid är 1 sept. till 31 okt. Bidrag lämnas årligen. 

 

Styrelsen från vänster till höger: Erland Erlandsson, Ola Wilhelmsson, Åke Carlson, Jan Blad och Johnny Karlsson